A A A

 

Stadtrat


Mitglieder

Bürgermeister Manfred Baumberger - SPÖ
Vizebürgermeister Christian Partoll - FPÖ
Stadtrat Albert Wituschek - FPÖ
Stadträtin Andrea Jagereder - FPÖ
Stadtrat Josef Jagereder - FPÖ
Vizebürgermeisterin Renate Heitz - SPÖ
Stadträtin Brigitte Werenka - SPÖ
Stadtrat Ernst Promberger - SPÖ
Stadträtin Andrea Hettich - ÖVP